Madhesh Agriculture University

Madhesh Agricultural University

Rajbiraj, Saptari,Madhesh Province

Notice

लिखित परीक्षा स्थगन सम्बन्धी सूचना
लिखित परीक्षा स्थगन सम्बन्धी सूचना
14 June 2024
Read More
Syllabus
Syllabus
04 June 2024
S.No Post Name Download Link Remarks 1. Civil Engineer (7th Level) Download 2. प्रशासनिक अधिकृत...
Read More
करार सेवामा विभिन्न पदको कर्मचारीहरुका लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना
करार सेवामा विभिन्न पदको कर्मचारीहरुका लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना
04 June 2024
Read More
उपप्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
उपप्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
17 May 2024
Read More
उपप्राध्यापकहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
उपप्राध्यापकहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
12 May 2024
Read More
उपप्राध्यापकहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
उपप्राध्यापकहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
10 May 2024
Read More
डीन अनुसंधान निर्देशक तथा परीक्षा नियन्त्रक पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना
डीन अनुसंधान निर्देशक तथा परीक्षा नियन्त्रक पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना
07 May 2024
CamScanner-05-07-2024-13.57Download
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
05 May 2024
Read More
2nd Batch Wel Come Program
2nd Batch Wel Come Program
24 April 2024
Read More
कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना
कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना
18 April 2024
CamScanner-04-18-2024-14.46Download
Read More
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
12 April 2024
Read More
उपप्राध्यापक पदको पाठयक्रम
उपप्राध्यापक पदको पाठयक्रम
09 April 2024
CamScanner-12-05-2023-12.59Download
Read More
उपप्राध्यापक पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना
उपप्राध्यापक पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना
09 April 2024
pra.ko-likhit-exam-2080-12-37Download
Read More
कृषि स्नातक (B.Sc. Ag. Hons) तहको पुन: प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना
कृषि स्नातक (B.Sc. Ag. Hons) तहको पुन: प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना
09 April 2024
Read More
कृषि स्नातक तहमा विधार्थी भर्ना पून: प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना
कृषि स्नातक तहमा विधार्थी भर्ना पून: प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना
24 March 2024
Read More
तेस्रो सभाको बैठक
तेस्रो सभाको बैठक
22 March 2024
मधेश कृषि विश्वविद्यालय राजविराजको विश्वविद्यालयको तेस्रो सभाको बैठक – २०८० विश्वविद्यालयको कुलपति...
Read More
दोस्रो सेमेष्टरको शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना
दोस्रो सेमेष्टरको शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना
15 March 2024
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
12 March 2024
Read More
शिक्षक भर्ना सम्बन्धी सुचना
शिक्षक भर्ना सम्बन्धी सुचना
06 March 2024
Read More
Course रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी सूचना
Course रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी सूचना
04 March 2024
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
03 March 2024
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
22 February 2024
bharna-2080-11-10Download
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
08 February 2024
admission-25Download
Read More
हार्दिक अनुरोध
हार्दिक अनुरोध
06 February 2024
Read More
भुमिपुजन तथा शिलान्यास कार्यक्रम
भुमिपुजन तथा शिलान्यास कार्यक्रम
23 January 2024
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
19 January 2024
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
17 January 2024
Read More
बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना
बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना
10 January 2024
CamScanner-01-10-2024-10.48-1Download
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
07 January 2024
AnyScanner_01_07_2024Download
Read More
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
06 January 2024
AnyScanner_01_06_2024-1
Read More
दोस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम
दोस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम
30 December 2023
Presentation Download
Read More
आबेदनको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
आबेदनको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
06 December 2023
CamScanner-12-06-2023-16.04Download
Read More
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
28 November 2023
Read More
MAU Brochure
MAU Brochure
25 November 2023
Read More
शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना
शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना
10 November 2023
karmchari-bharna-080-07-24Download
Read More
कृषि स्नातक(B.Sc. Hons)तहमा विधार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना
कृषि स्नातक(B.Sc. Hons)तहमा विधार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना
02 November 2023
admission-7-19Download
Read More
बोलपत्र दस्तुरको लागि बैंक खाता सम्बन्धमा
बोलपत्र दस्तुरको लागि बैंक खाता सम्बन्धमा
02 November 2023
Read More
दर रेट उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
दर रेट उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
12 October 2023
AnyScanner_10_14_2023Download MAU-Technical-Specifications-2080-6-22-0000Download
Read More
सुचिकृत हुने सम्बन्धमा
सुचिकृत हुने सम्बन्धमा
26 July 2023
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
02 July 2023
Read More
२०औं राष्ट्रिय धान दिवस
२०औं राष्ट्रिय धान दिवस
30 June 2023
CC_Policy_Framework_Agri_Abstract_GAFEF-SBT-S-Khanal-MAUDownload
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
27 June 2023
Read More
विश्वविद्यालय सभाको दोस्रो बैठक
विश्वविद्यालय सभाको दोस्रो बैठक
22 June 2023
Read More
कृषि स्नातक कक्षा शुभरम्भ समारोह
कृषि स्नातक कक्षा शुभरम्भ समारोह
20 May 2023
Read More
सूचना
सूचना
12 May 2023
Read More
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
26 April 2023
Read More
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
26 April 2023
AnyScanner_04_26_2023Download
Read More
सूचना
सूचना
18 April 2023
Read More
भर्ना समाप्ति सम्बन्धी सूचना
भर्ना समाप्ति सम्बन्धी सूचना
02 April 2023
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
31 March 2023
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
21 March 2023
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
16 March 2023
AnyScanner_03_16_20232Download AnyScanner_03_16_20231Download
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
14 March 2023
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
05 March 2023
Read More
मेरीट कोटाको लिष्टमा परेका परीक्षार्थीहरुको नमावली
मेरीट कोटाको लिष्टमा परेका परीक्षार्थीहरुको नमावली
26 February 2023
CamScanner-02-26-2023-22.25Download
Read More
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
26 February 2023
CamScanner-02-26-2023-18.47Download
Read More
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
25 February 2023
AnyScanner_02_26_2023Download
Read More
नतिजा प्रकाशन समबन्धी सूचना
नतिजा प्रकाशन समबन्धी सूचना
18 February 2023
CamScanner-02-18-2023-13.42Download
Read More
स्पष्तोक्ति सम्बन्धमा
स्पष्तोक्ति सम्बन्धमा
16 February 2023
CamScanner-02-17-2023-09.09Download
Read More
कृषि स्नातक (B.Sc. Ag. Hons) तहको प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना
कृषि स्नातक (B.Sc. Ag. Hons) तहको प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना
12 February 2023
CamScanner-02-13-2023-11.52Download
Read More
प्राध्यापकहरुको प्रारम्भिक छनौट सम्बन्धी सूचना
प्राध्यापकहरुको प्रारम्भिक छनौट सम्बन्धी सूचना
10 February 2023
Any-Scanner_02_10_2023Download
Read More
सूचना
सूचना
18 January 2023
Read More
करार सेवामा नियुक्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना
करार सेवामा नियुक्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना
18 January 2023
Read More
कृषि स्नातक (B.Sc. Ag. Hons) तहको प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना
कृषि स्नातक (B.Sc. Ag. Hons) तहको प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना
18 January 2023
Read More
MoU between MAU & NARC
MoU between MAU & NARC
06 January 2023
कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा शैक्षिक, अनुसंधान तथा विकास कार्यमा पारस्परिक सहयोग समन्वय र सहकार्यका लागि...
Read More
विश्वविद्यालय सभाको पहिलो बैठक
विश्वविद्यालय सभाको पहिलो बैठक
22 February 2022
Read More
प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम
प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम
13 December 2021
Read More
mau cancel
लिखित परीक्षा स्थगन सम्बन्धी सूचना
Syllabus
S.No Post Name Download Link Remarks 1. Civil Engineer (7th Level) Download 2. प्रशासनिक अधिकृत...
likhit-exam-
करार सेवामा विभिन्न पदको कर्मचारीहरुका लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना
mau-natija
उपप्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
bb
उपप्राध्यापकहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
-
उपप्राध्यापकहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
डीन अनुसंधान निर्देशक तथा परीक्षा नियन्त्रक पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना
CamScanner-05-07-2024-13.57Download
WhatsApp-Image-2024-05-05-at-13.52
भर्ना सम्बन्धी सूचना
22
2nd Batch Wel Come Program
कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना
CamScanner-04-18-2024-14.46Download
WhatsApp Image 2024-04-12 at 7.31
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
उपप्राध्यापक पदको पाठयक्रम
CamScanner-12-05-2023-12.59Download
उपप्राध्यापक पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना
pra.ko-likhit-exam-2080-12-37Download
WhatsApp-Image-2024-04-09-at-2.01
कृषि स्नातक (B.Sc. Ag. Hons) तहको पुन: प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना
WhatsApp-Image-2024-03-24-at-11.24
कृषि स्नातक तहमा विधार्थी भर्ना पून: प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना
WhatsApp-Image-2024-03-22-at-10.43
तेस्रो सभाको बैठक
मधेश कृषि विश्वविद्यालय राजविराजको विश्वविद्यालयको तेस्रो सभाको बैठक – २०८० विश्वविद्यालयको कुलपति...
WhatsApp-Image-2024-03-15-at-3.30
दोस्रो सेमेष्टरको शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना
WhatsApp-Image-2024-03-12-at-4.07
भर्ना सम्बन्धी सूचना
WhatsApp-Image-2024-03-06-at-6.33
शिक्षक भर्ना सम्बन्धी सुचना
WhatsApp-Image-2024-03-04-at-2.03
Course रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी सूचना
WhatsApp Image 2024-03-03 at 10.36
भर्ना सम्बन्धी सूचना
भर्ना सम्बन्धी सूचना
bharna-2080-11-10Download
भर्ना सम्बन्धी सूचना
admission-25Download
WhatsApp-Image-2024-02-06-at-2.32
हार्दिक अनुरोध
420074501_393163870133022_2241034015272512788_n
भुमिपुजन तथा शिलान्यास कार्यक्रम
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
भर्ना सम्बन्धी सूचना
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
भर्ना सम्बन्धी सूचना
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना
CamScanner-01-10-2024-10.48-1Download
भर्ना सम्बन्धी सूचना
AnyScanner_01_07_2024Download
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
AnyScanner_01_06_2024-1
01932c33-e74a-4c69-93eb-eebdd2e2796f
दोस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम
Presentation Download
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
आबेदनको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
CamScanner-12-06-2023-16.04Download
cropped-WhatsApp-Image-2023-11-05-at-9.43.11-PM
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
MAU-brochure-Nepali-1
MAU Brochure
cropped-WhatsApp-Image-2023-11-05-at-9.43.11-PM
शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना
karmchari-bharna-080-07-24Download
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
कृषि स्नातक(B.Sc. Hons)तहमा विधार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना
admission-7-19Download
cropped-WhatsApp-Image-2023-11-05-at-9.43.11-PM
बोलपत्र दस्तुरको लागि बैंक खाता सम्बन्धमा
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
दर रेट उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
AnyScanner_10_14_2023Download MAU-Technical-Specifications-2080-6-22-0000Download
सुचुक्रित
सुचिकृत हुने सम्बन्धमा
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
भर्ना सम्बन्धी सूचना
WhatsApp-Image-2023-06-30-at-4.01
२०औं राष्ट्रिय धान दिवस
CC_Policy_Framework_Agri_Abstract_GAFEF-SBT-S-Khanal-MAUDownload
barna-2
भर्ना सम्बन्धी सूचना
WhatsApp-Image-2023-06-28-at-9.08
विश्वविद्यालय सभाको दोस्रो बैठक
WhatsApp-Image-2023-05-20-at-7.36
कृषि स्नातक कक्षा शुभरम्भ समारोह
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
सूचना
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
cropped-WhatsApp-Image-2023-11-05-at-9.43.11-PM
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
AnyScanner_04_26_2023Download
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
सूचना
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
भर्ना समाप्ति सम्बन्धी सूचना
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
भर्ना सम्बन्धी सूचना
cropped-WhatsApp-Image-2023-11-05-at-9.43.11-PM
भर्ना सम्बन्धी सूचना
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
भर्ना सम्बन्धी सूचना
AnyScanner_03_16_20232Download AnyScanner_03_16_20231Download
cropped-WhatsApp-Image-2023-11-05-at-9.43.11-PM
भर्ना सम्बन्धी सूचना
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
भर्ना सम्बन्धी सूचना
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
मेरीट कोटाको लिष्टमा परेका परीक्षार्थीहरुको नमावली
CamScanner-02-26-2023-22.25Download
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
भर्ना सम्बन्धी सूचना
CamScanner-02-26-2023-18.47Download
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
AnyScanner_02_26_2023Download
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
नतिजा प्रकाशन समबन्धी सूचना
CamScanner-02-18-2023-13.42Download
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
स्पष्तोक्ति सम्बन्धमा
CamScanner-02-17-2023-09.09Download
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
कृषि स्नातक (B.Sc. Ag. Hons) तहको प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना
CamScanner-02-13-2023-11.52Download
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
प्राध्यापकहरुको प्रारम्भिक छनौट सम्बन्धी सूचना
Any-Scanner_02_10_2023Download
WhatsApp Image 2023-11-05 at 9.43
सूचना
cropped-WhatsApp-Image-2023-11-05-at-9.43.11-PM
करार सेवामा नियुक्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना
cropped-WhatsApp-Image-2023-11-05-at-9.43.11-PM
कृषि स्नातक (B.Sc. Ag. Hons) तहको प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी सूचना
WhatsApp-Image-2023-01-06-at-3.00
MoU between MAU & NARC
कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा शैक्षिक, अनुसंधान तथा विकास कार्यमा पारस्परिक सहयोग समन्वय र सहकार्यका लागि...
DSC_0957-1024x683
विश्वविद्यालय सभाको पहिलो बैठक
IMG-20221213-WA0001
प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम