Madhesh Agriculture University

Madhesh Agricultural University

Rajbiraj, Saptari,Madhesh Province

MoU between MAU & NARC

कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा शैक्षिक, अनुसंधान तथा विकास कार्यमा पारस्परिक सहयोग समन्वय र सहकार्यका लागि मधेश कृषि विश्वविद्यालय, राजविराज र नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद्, खुमलटार बीच 3 वर्षका लागि समझदारी (MOU) भयो । यो विश्वविद्यालयको लागि ठुलो सफलता हो। NARC लाई धेरै धेरै धन्यवाद ।

we are Thankful to the Team of NARC