Madhesh Agriculture University

Madhesh Agricultural University

Rajbiraj, Saptari,Madhesh Province

Event

तेस्रो सभाको बैठक

मधेश कृषि विश्वविद्यालय राजविराजको विश्वविद्यालयको तेस्रो सभाको बैठक – २०८० विश्वविद्यालयको कुलपति माननीय मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवज्यूको अध्यक्षतामा विभिन्न प्रस्तावहरूमाथि विस्तृत छलफल गरी निर्णयका सम्पन्न भयो।

तेस्रो सभाको बैठक Read More »

MoU between MAU & NARC

कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा शैक्षिक, अनुसंधान तथा विकास कार्यमा पारस्परिक सहयोग समन्वय र सहकार्यका लागि मधेश कृषि विश्वविद्यालय, राजविराज र नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद्, खुमलटार बीच 3 वर्षका लागि समझदारी (MOU) भयो । यो विश्वविद्यालयको लागि ठुलो सफलता हो। NARC लाई धेरै धेरै धन्यवाद । we are Thankful to the Team of NARC

MoU between MAU & NARC Read More »