मेरिट लिस्टमा क्र.स १ देखि १० सम्म परेको विद्यार्थीहरुको भर्ना सम्बन्धी सूचना