Madhesh Agriculture University

Madhesh Agricultural University

Rajbiraj, Saptari,Madhesh Province

तेस्रो सभाको बैठक

मधेश कृषि विश्वविद्यालय राजविराजको विश्वविद्यालयको तेस्रो सभाको बैठक – २०८० विश्वविद्यालयको कुलपति माननीय मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवज्यूको अध्यक्षतामा विभिन्न प्रस्तावहरूमाथि विस्तृत छलफल गरी निर्णयका सम्पन्न भयो।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *